ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ!

ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ!

 

ਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੋਸਤ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।